FOREX turg – investeerimine või mäng?

16. märts 2014

Kui panna arvuti taha ahv, kes oskab vajutada kahte klahvi – „osta“ ja „müüa“, siis on tema võimalused teenida ligikaudu 50:50. Kuid kui päris täpne olla, siis ostu- ja müügihinna vahel oleva erinevuse (spread) tõttu viivad kasiino moodi juhuslikud operatsioonid ilmselt kaotuseni.

Miks kasiinos, kus võiduvõimalused tunduvad olevat umbes 50:50, saavad mängijad kasumit umbes 30% ulatuses kogu mängus olevast rahast? Kaotanud klient lahkub rahaliste vahendite piiratuse tõttu, kuid võites on tal kalduvus jät­kata riskimist, kuni ta lõpuks ikka kaotab.

Põhimõtteline erinevus investeerimise ja mängimise vahel seisneb võimaluses prognoosida sündmuste arengut ja seda ära kasutada. Finantsturgude analüüsi­meetodid on kõigile soovijatele avalikult kättesaadavad: fundamentaalne ja teh­niline analüüs aitavad mõista varem toimunud sündmusi ja edukalt rakendada valitud kauplemisstrateegiat.

Young man relaxing on the sofaMiks siis seirab ebaõnn suurt osa alustavatest investoritest? Siin on harilikult komistuskiviks psühholoogia. Teadmatus ja turu psühholoogia mittetundmine ning asjaolu, et turuosaliseks saades satub inimene psühholoogilise surve alla, mida kontrollimata on tulemus kahetsusväärne. Inimesel on kalduvus oma või­malusi üle hinnata, eriti kui ta jääb arvutiga kahekesi, kui ei leidu kedagi, kes võiks teda kritiseerida, peatada, vigadele osutada. Iseendaga on kõige lihtsam kokkuleppele jõuda, kuid selle hinnaks on subjektiivsed otsused, mille tulemu­sena tekivad vead kauplemises. Turg on pidevas liikumises ja kahjusid kannavad need, kes ei muutu koos turuga.

Investeerimise ja mängimise kardinaalsele erinevusele vaatamata on neil tea­tavaid ühiseid jooni. Turule sisenemise moment on mänguline: otsustades osta, võite seda teha samal hetkel, kuid võite ka parema hinna lootuses oodata. Tõsi küll, sageli on sellise ootamise tagajärjeks hinna muutumine veelgi ebasoodsa­maks ja siis seisneb valiku tegemine juba halvema hinna või edasise ootamise va­hel. Mäng ei tohiks muutuda sedavõrd meelelahutuseks, et strateegia ja esialgsed kavatsused tahaplaanile jäävad.

Kasiino, millega võrdlemise paljud abiks võtavad, on negatiivse matemaatilise ootusega mäng – see on mäng selle sõna otseses mõttes. Erinevalt mängust on FOREX eelkõige võimalus võtta vastu argumenteeritud otsuseid.

Mängu investeerimisest eristada on märksa lihtsam kui näib. Proovige vastata järgmisele kolmele küsimusele:

  • Kas teil on strateegia?
  • Kas teie strateegiat on testitud reaalsel turul reaalse rahaga?
  • Kas teie kapital on piisav strateegia teostamiseks?

Investor vastab kõigile küsimustele „ja“. Kuigi ainult üks eitav vastus tähen­dab, et te ei ole veel üle läinud mängurite ridadest investeerijate liigasse. Kas auto on mänguasi või liikumisvahend? Kõik oleneb omaniku vaatenurgast. FO­REX turu võib muuta haaravaks mänguks, kuid sellest võib saada üks kõige kal­limaid viise oma enesearmastust rahuldada.

Seega mängida on parem kasiinos, aga investeerida valuutaturul.

Arikatel valuutakood FBcover

Huvitavad faktid artiklist:

Kui panna arvuti taha ahv, kes oskab vajutada kahte klahvi – „osta“ ja „müüa“, siis on tema võimalused teenida ligikaudu 50:50
Põhimõtteline erinevus investeerimise ja mängimise vahel seisneb võimaluses prognoosida sündmuste arengut ja seda ära kasutada.
SulgeJäta tagasiside
Please leave this field empty.