Millised on FOREX turu eelised teiste finantsturgude ees

23. märts 2014

Finantsturud jagunevad mitmeks kategooriaks:

  • väärtpaberiturg, sh aktsiaturg (ingl Stock Markets) ja võlakirjaturg (ingl Bond Markets),
  • tooraineturg (ingl Commodity Markets),
  • tuletisväärtpaberite ehk derivaatide turg (ingl Derivatives markets),
  • pankadevaheline valuutaturg FOREX (ingl Foreign Exchange Market).

FOREX turu finantsinstrumendid on valuutapaarid. Ostes neist ühe, müüme tin­gimata teise. Valuutaturul võib ühe valuuta tõus kesta lõpmatuseni, sest see saab tähendada vaid teise valuuta täielikult väärtusetuks muutumist, mille omanik oleks siis lõplikult pankrotis. Teoreetiliselt võib iga riik olla pankroti äärel ja selle valuuta kaotada suurema osa oma väärtusest, siiski on tänapäeva majanduses selline olukord praktiliselt välistatud. Kõikide riikide vahel on tihedad majan­dussidemed ja vähimgi tasakaalu kõikumine toob kaasa valuutakursside muu­tumise, riiki investeerimise või kapitali väljavoolu ja valitsuste sekkumise.

Är­gem unustagem, et peaaegu kõikide riikide valuutad on seotud ühega maailma 8 peamisest valuutast või nende korviga, mis annavad umbes 99% FOREX turu käibest. Seetõttu kutsuks ühe riigi pankrot esile kogu maailma majandussüstee­mi kriisi. Riikide majanduslikus arengus püüeldakse majandussuhete tasakaa­lustatuse poole ja selle tagajärjel peegeldub tasakaal valuutakurssides.

Investeerimisel puuduvad igasugused piirangud ja ratsionaalne suhtumine turgu viib selleni, et raha voolab sinna, kus on suhteliselt suuremad kasumid ja vähem riske. Vaatame, mille poolest erineb valuutaturg teistest investeerimiseks sobivatest finantsinstrumentidest.

Väikesed investeeringud

Concept Successful businessFOREX turul võib tööd alustada mõnesaja või isegi kümne USA dollariga. Kauplemisel kasutatakse suurt krediidiõlga, seega saab opereerida summadega, mis on 100, 200 või isegi 500 korda suuremad kui teie deposiit. Loomulikult ei või­malda väikesed summad palju teenida, isegi kui te kahe- või kolmekordistate de­posiidi (mis oleks suurepärane tulemus).

Väheolulised summad on head selleks, et saaksite end proovile panna reaalse rahaga reaalsel turul. Tõsine töö, kui ku­lutatud aeg hakkab end kuhjaga tasa teenima, nõuab ka märkimisväärselt suure­maid investeeringuid. Siiski on kasumlikkuse ja investeeringu suuruse vahekord igal juhul valuutaturu kasuks, mis- tahes teise turuga me seda ei võrdleks.

Likviidsus

Tänu FOREX turul osalejate suurele arvule ja operatsioonide hiiglaslikule ma­hule täidetakse tehingud loetud sekundite jooksul ja mis kõige tähtsam, hetkel kujunenud jooksva hinnaga. Sellega erineb FOREX hämmastaval kombel aktsia­turust, kus esiteks, kauplemine toimub ainult piiratud tundide jooksul päevas ja teiseks, avaldatud aktsia hind ei taga, et saate osta soovitud koguse aktsiaid just selle või sellele väga lähedase hinnaga.

Kättesaadavus

Tehnilisest küljest on kauplemiseks vaja ainult arvutit ja internetiühendust. Peab olema ka kehtiv leping maakleriga ja seadistatud kauplemisterminal.

Vabalt valitav töökoht

Kaubelda võib kõikjal – kodus, tööl, looduses. Kuigi ausalt öeldes sobib loodu­ses arvutiga töötava inimese pilt rohkem reklaamidesse. Tõsise töö tegemiseks on vaja keskenduda, ja eelistatavalt sellele vastavas keskkonnas. Peamine on, et klient ei ole seotud kindla kauplemise aja ja viibimise kohaga, mis lihtsustab olu­liselt mitteprofessionaalsete turuosaliste elu, kes pühendavad kauplemisele vaid osa oma tööajast.

Mugav tööaeg

Kaubelda saab 24 tundi ööpäevas, terve nädala esmaspäevast reedeni. See annab võimaluse viivitamatult reageerida ettenägematutele olukordadele kohe pärast vastava informatsiooni laekumist.

Tehingute madal omahind

Kliendi jaoks moodustab operatsioonide omahinna erinevus ostu- ja müügihin­na vahel (spread), arvestamata kulutusi arvutile ja internetile. Tänu madalale omahinnale ja komisjonitasude puudumisele on saanud võimalikuks väikeste deposiitidega erainvestorite osalemine turul, kes leiavad siin mugava ja lihtsa viisi aktiivseks investeerimiseks.

Piisav hulk kauplemisinstrumente

FOREX turul on võimalik kaubelda mõnekümne likviidse valuutapaariga. Li­saks pakuvad maaklerid sageli samalt platvormilt võimalust kaubelda aktsiatega (hinnavahelepingutega), väärismetallidega (kuld, hõbe) ja futuurilepingutega.

Seetõttu kutsubki Ärikatel noori üles olema enesekindlad ja aktiivsed ning osalema meie valuutaturgu tutvustavas seminaride sarjas, mis algab juba järgmisel 25. veebruaril! Ära kingi edu võimalust oma konkurentidele, vaid tule ja saa ise sellest osa. Liitu valuuta šaakalitega juba täna! http://arikatel.com/valuutakood/

Arikatel valuutakood FBcover

 

Huvitavad faktid artiklist:

FOREX turul võib tööd alustada mõnesaja või isegi kümne USA dollariga.
SulgeJäta tagasiside
Please leave this field empty.